Задачи 2021

Задачи 2020

Задачи 2019

Задачи 2018

Отговори 2020
1. - 9. клас     10-12 клас

Видеа с решенията на задачите ще намерите на сайта на SoftUni.

Отговори 2019, 1. - 9. клас

Отговори 2018

Отговори 2019, 10. - 12. клас

Задачи 2017

Решения 2017

Задачи 2016

Решения 2016