ISSN: 0204-6881

Периодичност

6 броя на година

Списание Математика е предназначено за ученици и преподаватели и за всички, които се интересуват от обучението по математика в България.

Списанието се фокусира върху:

 •  извънкласната подготовка на учениците от 4. до 7. клас като основа за развитието на математическите таланти; 

 •  подготовката на учениците от 7. клас за външно оценяване и приемни изпити;

 •  подготовката на учениците от 8. - 12. клас за участие в математически състезания;

 • подготовката на учениците от 12. клас  за матура и кандидат-студентски изпити.

Списанието публикува информация (задачи, решения, победители) за национални и международни математически състезания.

Абонамент

Цени

 

 • Индивидуален абонамент                       30 лв.

 • Групов абонамент (минимум 15 броя)    24 лв.

 • Абонамент за членове на СМБ               21 лв.

 

Начини за плащане

 • по банков път на сметка:

ТБ Алианц България АД, София,
IBAN BG36BUIN95611000003610
BIC BUINBGSF

Списание Математика ЕООД

Адреса за  получаване на списанието 
изпратете на адрес 

spisaniematematika2019@gmail.com

 • с пощенски запис на адреса на редакцията:

София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
Институт по математика и информатика,

ст. 230, списание Математика

Редакционна колегия

проф. дмн Петър Бойваленков - главен редактор

ас. Невена Събева - зам. главен редактор

чл. кор. проф. дмн Генчо Скордев

проф. д-р Иван Тонов

чл. кор. проф. дмн Николай Николов

доц. д-р Евгения Сендова

проф. Емил Колев

доц. д-р Ивайло Кортезов

доц. д-р Марин Маринов

Емил Карлов

Александър Иванов

Татяна Пархоменко - графичен дизайн и предпечат

Йовко Коларов - художник

 

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey

© 2016 Proudly created with Wix.com