top of page

Списание Математика е предназначено за ученици и преподаватели и за всички, които се интересуват от обучението по математика в България.

Списанието се фокусира върху:

  •  извънкласната подготовка на учениците от 4. до 7. клас като основа за развитието на математическите таланти; 

  •  подготовката на учениците от 7. клас за външно оценяване и приемни изпити;

  •  подготовката на учениците от 8. - 12. клас за участие в математически състезания;

  • подготовката на учениците от 12. клас  за матура и кандидат-студентски изпити.

Списанието публикува информация (задачи, решения, победители) за национални и международни математически състезания.

ISSN: 0204-6881

Периодичност

6 броя на година

Абонамент
Редакционна колегия

Цени

 

  • Индивидуален абонамент                            36 лв.

  • Групов абонамент (минимум 15 броя) :     28 лв. (всеки абонамент след 15-ия струва/24 лв.)

  • Абонамент за членове на СМБ                    25 лв.

Начини за плащане

  • по банков път на сметка:

ТБ Алианц България АД, София,
IBAN BG36BUIN95611000003610
BIC BUINBGSF

Списание Математика ЕООД

Адреса за  получаване на списанието 
изпратете на адрес 

spisaniematematika2019@gmail.com

  • с пощенски запис на адреса на редакцията:

София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
Институт по математика и информатика,

ст. 230, списание Математика

проф. дмн Петър Бойваленков - главен редактор

Невена Събева - зам. главен редактор

чл. кор. проф. дмн Генчо Скордев

проф. д-р Иван Тонов

чл. кор. проф. дмн Николай Николов

проф. Станислав Харизанов

доц. д-р Евгения Сендова

проф. Емил Колев

доц. д-р Ивайло Кортезов

доц. д-р Марин Маринов

Емил Карлов

Александър Иванов

Татяна Пархоменко - графичен дизайн и предпечат

Йовко Коларов - художник

 

© 2016 Proudly created with Wix.com

bottom of page